1Ở phép lai P: AA x aa, hãy cho biết bộ NST, kiểu gen của F1 trong các trường hợp sau: a. Đột biến xảy ra trong giảm phân hình thành

Question

1Ở phép lai P: AA x aa, hãy cho biết bộ NST, kiểu gen của F1 trong các trường hợp sau:
a. Đột biến xảy ra trong giảm phân hình thành giao tử ở P, con lai F1 sinh ra là thể tứ bội.
b. Đột biến xảy ra trong giảm phân hình thành giao tử ở P, con lai F1 sinh ra là thể tam bội

in progress 0
Dulcie 4 years 2021-01-03T00:28:52+00:00 3 Answers 125 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-03T00:30:45+00:00

  Câu a

  Cơ thể bố và mẹ đều phải xảy ra đột biến.

  Đột biến trong giảm phân tạo ra giao tử AA và aa, con lai F1 có kiểu gen là AAaa

  Câu b

  Cơ thể bố hoặc mẹ xảy ra đột biến.

  Th1

  Nếu đột biến xảy ra ở cơ thể AA tạo ra giao tử AA, kết hợp với giao tử a ở cơ thể còn lại sẽ tạo thành thể tam bội AAa.

  Th2

  Nếu đột biến xảy ra ở cơ thể aa tạo ra giao tử aa, kết hợp với giao tử A ở cơ thể còn lại sẽ tạo ra tam bội Aaa

  Vote cho mik tí ????????????

  0
  2021-01-03T00:30:45+00:00

  a, Đột biến để tạo thành tứ bội thì cả cơ thể bố và mẹ đều phải xảy ra đột biến.

  Đột biến trong giảm phân tạo ra giao tử AA và aa, con lai F1 có kiểu gen là AAaa

  b, Đột biến để tạo thành tam bội thì cơ thể bố hoặc mẹ xảy ra đột biến.

  + Nếu đột biến xảy ra ở cơ thể AA tạo ra giao tử AA, kết hợp với giao tử a ở cơ thể còn lại sẽ tạo thành thể tam bội AAa.

  + + Nếu đột biến xảy ra ở cơ thể aa tạo ra giao tử aa, kết hợp với giao tử A ở cơ thể còn lại sẽ tạo thành thể tam bội Aaa.

  0
  2021-01-03T00:30:58+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo aa x aa các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )