1khu vườn hcn có chiều dài hơn chiều rộng 5m diện tích bằng 300m2 tính chu vi khu vườn

Question

1khu vườn hcn có chiều dài hơn chiều rộng 5m diện tích bằng 300m2 tính chu vi khu vườn

in progress 0
Neala 4 years 2020-10-25T13:26:43+00:00 2 Answers 152 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T13:28:04+00:00

  Đáp án: `70(m)`

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi chiều dài là `x(m)  (x>0)`

  Suy ra chiều rộng là: `x-5`

  Theo bài ra ta có phương trình:

  `x . (x-5)=300`

  `⇔x^2-5x=300`

  `⇔x^2 +5x -300 = 0`

  `⇔x^2 + 20x -15x -300= 0`

  `⇔x( x +20) -15(x +20)= 0`

  `⇔(x +20)(x- 15)= 0`

  `⇔x=20` và `x=15`

  Vậy chiều dài là `20 m` và chiều rộng là `15m`

  Chu vi khu vườn là:

  `2.(20+15)=70(m)`

  0
  2020-10-25T13:28:33+00:00

  Đáp án:

    Chu vi khu vườn là `70m`

  Giải thích các bước giải:

   Gọi chiều dài, chiều rộng khu vườn là `a;b_((m))` `(a;b>0)`

  Ta có:

  $\left\{\begin{matrix}a-b=5\\ab=300\end{matrix}\right.$`=>`$\left\{\begin{matrix}a=b+5\\(b+5)b=300\end{matrix}\right.$

  `=>b^2+5b=300`

  `=>(b^2-15b)+(20b-300)=0`

  `=>b(b-15)+20(b-15)=0`

  `=>(b-15)(b+20)=0`

  Mà `b>0=>b+20>0`

  `=>b-15=0=>b=15`

  `=>a=15+5=20`

  `=>` Chu vi khu vườn: `(15+20).2=70(m)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )