(19x+2nhân 5mũ 2):14=(13-8)mũ 2 -4mũ 2

Question

(19x+2nhân 5mũ 2):14=(13-8)mũ 2 -4mũ 2
19-2nhan-5mu-2-14-13-8-mu-2-4mu-2

in progress 0
Maris 4 years 2020-11-06T01:16:23+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T01:18:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   (19×2.5mũ2 ):14 =(13 -8)mũ2 – 4mũ2

  (19x +2.25):14 = 5mũ2-16

  (19x+50):14=25-16

  (19x+50):14=9

  19x+50=9.14

  19x+50=126

  19x=76

  x=76:19

  x=4

  vậy x =4

  học tốt nhé

  0
  2020-11-06T01:18:18+00:00

  ( 19x + 2 × 5² ) : 14 = ( 13 – 8 )² – 4²

  ( 19x + 50 ) : 14       = 25 – 16

  ( 19x + 50 ) : 14       = 9

    19x + 50                = 9 × 14

    19x + 50                = 126

    19x                         = 126 – 50 

    19x                         =  76

       x                          = 76 : 19 = 4

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )