17 Một hộ gia đình sử dụng điện với dòng điện trung bình là 6 A. Tính điện năng tiêu thụ và tiền điện mà hộ gia đình này phải trả hàn

Question

17
Một hộ gia đình sử dụng điện với dòng điện trung bình là 6 A. Tính điện năng tiêu thụ và tiền điện mà hộ gia đình này phải trả hàng tháng (thuế VAT là
10%). Biết trung bình mỗi ngày sử dụng điện 12 giờ; giá tiền điện cho trong bảng sau (chưa có VAT):

in progress 0
Ngọc Khuê 3 years 2021-07-22T23:17:26+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T23:19:21+00:00

    Answer:

    English please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )