15 lít =….. m3=…..cm3 1ml=…..cm3 =……lít 2m3=…..1 lít =…..cm3

Question

15 lít =….. m3=…..cm3
1ml=…..cm3 =……lít
2m3=…..1 lít =…..cm3

in progress 0
Thông Đạt 4 years 2020-10-28T21:09:42+00:00 3 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T21:11:33+00:00

  Bạn tham khảo nhé!
  \(\eqalign{
  & 1lit = 1d{m^3} = {1 \over {1000}}{m^3} = 1000c{m^3} \cr
  & 1ml = {1 \over {1000}}l = 1c{m^3} \cr
  & 1{m^3} = 1000l = 1000000c{m^3} \cr
  & \Rightarrow \left\{ \matrix{
  15lit = 0,015{m^3} = 15000c{m^3} \hfill \cr
  1ml = 1c{m^3} = 0,001l \hfill \cr
  2{m^3} = 2000l = 2000000c{m^3} \hfill \cr} \right. \cr} \)

  0
  2020-10-28T21:11:41+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  15 lít =0,015m^3=15000cm^3

  1ml=1 cm^3= 0,001 lít

  2m^3=2000 lít=2000000cm^3

  0
  2020-10-28T21:11:45+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 1ml bằng bao nhiêu m3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )