√15-√6/√2-√5 giúp mình bài này

Question

√15-√6/√2-√5 giúp mình bài này

in progress 0
Gerda 1 year 2020-10-14T00:31:04+00:00 2 Answers 89 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T00:32:22+00:00

  $\frac{√15-√6}{√2-√5}$

  = -$\frac{√3(√5-√2)}{√5-√2}$

  =-√3

   

  0
  2020-10-14T00:32:37+00:00

  Đáp án:

   `(\sqrt{15} – \sqrt{6})/(\sqrt{2} – \sqrt{5})`

  `= [\sqrt{3}.(\sqrt{5} – \sqrt{2})]/(\sqrt{2} – \sqrt{5})`

  `= – \sqrt{3}`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )