12+2-14+12+2-14+12+2-14+12+2-14

Question

12+2-14+12+2-14+12+2-14+12+2-14

in progress 0
Helga 4 years 2020-10-17T08:51:38+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T08:53:01+00:00

  12+2-14+12+2-14+12+2-14+12+2-14 = 0

  0
  2020-10-17T08:53:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Dưới hình nha

  12-2-14-12-2-14-12-2-14-12-2-14

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )