100(mũ 9)-100(mũ 8)x101

Question

100(mũ 9)-100(mũ 8)x101

in progress 0
Neala 4 years 2020-11-04T15:04:41+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T15:06:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  100-mu-9-100-mu-8-101

  0
  2020-11-04T15:06:32+00:00

  Đáp án: -($100^{8}$)

   

  Giải thích các bước giải:

  $100^{9}$ – $100^{8}$ x 101

  = $100^{9}$ – $100^{8}$ x 100 – $100^{8}$

  = $100^{9}$ – $100^{9}$ – $100^{8}$

  = 0 – $100^{8}$

  = -($100^{8}$)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )