1.với 4 chữ số 2 và các phép tính hãy lập các dãy tính có kết quả lần lượt là 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 2. hai tấm vải xanh và đỏ dài 68m. Nếu cắt bớt 3/7

Question

1.với 4 chữ số 2 và các phép tính hãy lập các dãy tính có kết quả lần lượt là 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10
2. hai tấm vải xanh và đỏ dài 68m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai tấm vải dài bằng nhau .Tính chiều dài của mỗi tấm vải
3 .An có 20 viên bi Bình có số viên bi bằng 1/2 số bi của An Chi có số bi hơn mức trung bình cộng của 3 bạn là 6 viên bi Hỏi chi Có bao nhiêu viên bi
4 Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt trong mỗi rổ chỉ có một loại quả .số quả ở mỗi rổ là 50 ,45, 40,55 ,70 quả . sau khi bán đi một rổ thì số quả cam còn lại gấp ba lần số quả quýt hỏi trong các rổ còn lại rổ nào đựng cam rổ nào đựng quýt
Giúp mình đi nếu ai giúp mình trả lời đầy đủ và đúng mình sẽ cho câu trả lời hay nhất và cảm ơn và cho 5 sao

in progress 0
Thanh Thu 4 years 2020-10-21T06:33:57+00:00 3 Answers 124 views -1

Answers ( )

  0
  2020-10-21T06:35:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1

  2-2-2-2=0

  2:2-2+2=1

  2×2-2+2=3

  2x2x2:2=4

  2:2+2+2=5

  2x2x2_2=6

  2×2+2×2=8

  22:2-2=9

  2x2x2+2=10

  Bài 2

  Phân số chỉ số phần còn lại của tấm vải xanh là

  1-3/7=4/7(tấm vải)

  Phân số chỉ số phần còn lại của tấm vải đó là:

  1-3/5=2/5(tấm vải)

  Vì 4/7 tấm vải xanh bằng 2/5 tấm vải đỏ nên 1)7 tấm vải xanh bằng 1/10 tấm vải đỏ.nếu coi tấm vải xanh là 7 phần bằng nhaubthif tấm vải đỏ là 10 phần bằng nhau như thế

  Tổng số phần bằng nhau là

  7+10=17(phần)

  Chiều dài tấm vải xanh là

  68:17×7=28(m)

  Chiều dài tấm vải đỏ là:

  68:17×10=40(m)

  Bài3

  Số viên bi của bình là:20:2×1=10(viên bi)

  Trung bình cộng số viên bi của an và bình là:

  (20+10):2=15(viên bi)

  Số bị của chị là:15-6=9(viên bi)

  Bài 4

  Vì sau khi bán 1 rổ cam bằng 3 lần số quýt nên số quả còn lại chia hết cho 4

  Tổng số quả bạn đầu là:

  50+45+55+49+70=260

  Vù 260 chia hết cho 4 nên rồi ban đi là rổ 40 quả vì chỉ có 40 chia hết cho 4

  Số quả sau khi bán là:260-40=220

  Rổ đựng cam là:220:4=55(quả)

  Vậy rổ đựng cam là 55 quả,còn các rổ đựng quýt là rổ 50,45 và 70quả

  0
  2020-10-21T06:35:53+00:00

  Đáp án:

   ffffff

  Giải thích các bước giải:

  1.

  2 x 2 – 2 x 2 = 0

  2 : 2 + 2 – 2 = 1

  2 : 2 + 2 : 2 = 2

  2 x 2 – 2 : 2 = 3

  2 x 2 + 2 – 2 = 4

  2 x 2 + 2 : 2 = 5

  2 x 2 x 2 – 2 = 6

  2 + 2 + 2 + 2 = 8

  22 : 2 – 2 = 9

  2 x 2 x 2 + 2 = 10

  2.Cắt bớt 3/7 tấm vải xanh thì còn lại 4/7 tấm vải xanh 
  Cắt bớt 3/5 tấm vải đỏ thì còn lại 2/5 hay 4/10 tấm vải đỏ 
  Vẽ sơ đồ : 
  Tấm vải xanh có 7 đoạn (có 3 đoạn ko liền nét biểu thị phần cắt đi) 
  Tấm vải đỏ có 10 đoạn (có 6 đoạn ko liền nét biểu thị phần cắt đi) 
  (Các đoạn đều dài bằng nhau) 
  Tổng số các đoạn (kể cả phần cắt đi) của 2 tấm vải là 7 + 10 = 17 (đoạn) 
  Chiều dài tấm vải xanh lúc đầu là (68 : 17) x 7 = 28 (m) 
  Chiều dài tấm vải đỏ lúc đầu là (68 : 17) x 10 = 40 (m)

  3.

  Bình có số viên bi là 

  20:2=10

  Trung bình cộng số bi của ba bạn là

  (20+10+6)/2=18 viên

  Số bi của Chi là

  18+6=24 viên

  4.

  Sau khi bán một rổ

  số cam=3 lần quả quýt nên số quả còn lại chia hết cho 4

  Số cam ban đầu là 

  50+45+40+55+70=260

  Vì 260 chia hết cho 4 nên rổ bán đi là rổ 40 vì chỉ có 40 chia hết cho 4

  Số quả sau khi bán

  260-40=220

  Số quả rổ đựng cam có là

  220/4=55 quả

  Vậy rổ đựng là rổ 55 còn rổ đựng quýt là rổ 50,45,70

  0
  2020-10-21T06:36:04+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hai tấm vải xanh và đỏ dài tất cả 68m các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )