1.VIỆT NAM phải đối mặt với thiên tai/bão lũ? Khi nào? 2. Bạn nên làm gì trước bão / lũ? 3 Bạn nên làm gì trong bão / lũ? 4 Bạn nên làm gì sau bão /

Question

1.VIỆT NAM phải đối mặt với thiên tai/bão lũ? Khi nào?
2. Bạn nên làm gì trước bão / lũ?
3 Bạn nên làm gì trong bão / lũ?
4 Bạn nên làm gì sau bão / lũ?

in progress 0
Thông Đạt 3 years 2021-05-26T02:55:17+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T02:57:05+00:00

  Việt Nam phải đối mặt với thiên tai, bão lũ từ tháng 7 đến tháng 11

  Trước bão bạn nên

  Chuẩn bị chút thức ăn nước 

  Cập nhận tin tức bão lũ

  theo đội cứu hộ sơ tán đến nơi an toàn khi có yêu cầu

  trong bão

  Ở yên tại nhà

  Sau bão

  dọn dẹp nhà cửa

  làm theo yêu cầu của chính quyền địa phương 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )