1.Viết lũy thừa từ 2 đến 10 trong vòng 200. 2.Viết các số là bình phương của số tự nhiên.

Question

1.Viết lũy thừa từ 2 đến 10 trong vòng 200.
2.Viết các số là bình phương của số tự nhiên.

in progress 0
King 4 years 2020-11-16T14:46:49+00:00 1 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T14:47:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1, `2^1 = 2`

     `2^2=4`

     `2^3=8`

     `2^4=16`

     `2^5=32`

  `2^6=64`

     `2^7=128`

  `2^8=256`

  `2^9=512`

  `2^10=1024`

   

  2, chữ số tận cùng các số là bình phương của số tự nhiên là:

      1 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )