1.Viết 5 câu bị động các bài sau a)Tục ngữ b)Đức tính giản dị của Bác Hồ c)Tinh thần yêu nc của nhân dân ta d)Ý nghĩa văn chương e)Sống chết mặc bay

Question

1.Viết 5 câu bị động các bài sau
a)Tục ngữ
b)Đức tính giản dị của Bác Hồ
c)Tinh thần yêu nc của nhân dân ta
d)Ý nghĩa văn chương
e)Sống chết mặc bay

in progress 0
Lệ Thu 5 months 2021-04-16T22:16:01+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-16T22:17:21+00:00

  Đáp án

  a, Tục ngữ được coi là hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền đạt, thường gieo vần lưng.

  b, Đức tính giản dị của Bác Hồ là tác phẩm được Phạm Văn Đồng viết.

  c, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được khẳng định một chân lí: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta” bằng những dẫn chứng, lập luận đầy sức thuyết phục.

  d, Ý nghĩa văn chương có lần đã được đổi thành tên Ý nghĩa và công dụng của văn chương

  e, Sống chết mặc bay được cho rằng là truyện ngắn hiện đại thành công nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )