1 tổ thợ mộc có 3 người trong 5 này đóng được 75 cái ghế.Hỏi nếu tổ đó có 5 người làm trong 7 ngày thì sẽ đóng được bao nhiêu cái ghế?( giải các bước

Question

1 tổ thợ mộc có 3 người trong 5 này đóng được 75 cái ghế.Hỏi nếu tổ đó có 5 người làm trong 7 ngày thì sẽ đóng được bao nhiêu cái ghế?( giải các bước đầy đủ ko lm tắt)

in progress 0
Orla Orla 4 years 2020-10-17T08:33:00+00:00 2 Answers 125 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T08:34:20+00:00

  1 ngày 3 người làm được:

                 75: 5 = 15( cái)

  1 ngày 1 người làm được:

                15: 3= 5 ( cái)

  ( đầu tiên bạn đưa về cơ bản 1 ngày 1 người làm được bao nhiêu, sau đó chỉ việc nhân lên)

  7 ngày 1 người làm được:

                5 x 7= 35 ( cái)

  7 ngày 5 người làm được:

               35 x 5= 175 ( cái)

                             Đáp số: 175 cái

  ~ Học tốt!~

  0
  2020-10-17T08:34:29+00:00

  3 người làm được số cái ghế trong 1 ngày là:

  $75:3=15$ (cái ghế)

  1 người làm được số cái ghế trong 1 ngày là:

  $15:3=5$ (cái ghế)

  5 người làm được số cái ghế trong 1 ngày là:

  $5.5=25$ (cái ghế)

  Trong 7 ngày 5 người làm được số cái ghế là:

  $25.7=175$ (cái ghế)

  Vậy trong 7 ngày 5 người làm được $175$ cái ghế

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )