1/ Tìm 2 câu đông nghĩa vs ” Trai xinh gái đẹp ” 2/ Tìm 2 câu tục ngữ có từ ” thầy “

Question

1/ Tìm 2 câu đông nghĩa vs ” Trai xinh gái đẹp ”
2/ Tìm 2 câu tục ngữ có từ ” thầy “

in progress 0
RI SƠ 3 years 2021-07-25T23:24:05+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T23:25:09+00:00

  1/ 2 câu đông nghĩa vs ” Trai xinh gái đẹp ” là : 

  – Trai tài gái sắc 

  – Trai thanh nữ tú

  2 câu tục ngữ có từ ” thầy ” là : 

  – Không thầy đố mày làm nên 

  – Học thầy không tày học bạn 

  0
  2021-07-25T23:25:40+00:00

  Khang Minhưn

  Hai câu đồng nghĩa với trai xinh gái đẹp là:

  +Trai tài gái sắc

  +Xứng đôi vừa lứa

  2)Hai câu tục ngữ có từ thầy là:

       *Sang sông phải bắc cầu kiều

  Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy*

               Con ơi ghi nhớ lời này
  Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )