1.số 4,56m3=…………..dm3 2,5m3=……………dm3 7m3 5dm3=………..dm3 2dm3. 5cm3=………..dm3 6742cm3=…………dm3 3cm3=……….d

Question

1.số
4,56m3=…………..dm3
2,5m3=……………dm3
7m3 5dm3=………..dm3
2dm3. 5cm3=………..dm3
6742cm3=…………dm3
3cm3=……….dm3
2,46dm3=………..cm3
3,2dm3=…………cm3
4dm3. 5cm3=………dm3
5678cm3=……..dm3
2.tính thuận tiện
a.0.25×611,7×40
b.6,28×18,24+18,24×3,72
c.36,4×99+36+0,4
d.5,92×46+53×5,92+5,92

in progress 0
Kiệt Gia 8 months 2021-05-23T18:27:57+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T18:29:07+00:00

  Bài 1 :

  4,56 m³ = 456 dm³

  2,5 m³ = 250 dm³

  7 m³ 5 dm³ = 705 dm³

  2 dm³ 5 cm³ = 2,05 dm³

  6742 cm³ = 67,42 dm³

  3 cm³ = 0,03 dm³

  2,46 dm³ = 246 m³

  3,2 dm³ = 320 cm³

  4 dm³ 5 cm³ = 4,05 dm³

  5678 cm³ = 56,78 dm³

  Bài 2 :

  a. 0,25 × 611,7 × 40

  = 611,7 × (40 : 4)

  = 611,7 : 10

  = 61,17 .

  b. 6,28 × 18,24 + 18,24 × 3,72

  = 18,24 × (6,28 + 3,72)

  = 18,24 × 10

  = 182,4

  c. 36,4 × 99 + 36 + 0,4

  = 36,4 × 99 + (36 + 0,4)

  = 36,4 × 99 + 36,4

  = 36,4 × (99 + 1)

  = 36,4 × 100

  = 3640 .

  d. 5,92 × 46 + 53 × 5,92 + 5,92

  = 5,92 × (46 + 53 + 1)

  = 5,92 × 100

  = 592 .

  Cho mình hay nhất cho nhóm ạ !

  Chúc bạn học tốt !

  0
  2021-05-23T18:29:17+00:00

  1.số

  4,56m³=  4560 m³

  2,5m³= 2500 dm³

  7m³ 5dm³= 7005 dm³

  2dm³5cm³= 2,00005 dm³

  6742cm³= 6,742 dm³

  3cm³= 0,003 dm³

  2,46dm³= 2460 cm³

  3,2dm³=3200cm³

  4dm³5cm³= 4,005dm³

  5678cm³= 5,678 dm³

  2.tính thuận tiện

  a. 0.25 x 611,7 x 40

  = ( 0,25 x 40 ) x 611,7

  =       10         x 611,7

  =             6117

  b. 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72

  = ( 6,28 + 18,24 ) + ( 18,24 x 3,72 )

  =114.5472           +   67,8528

  =            182,4       

  c. 36,4 x 99 + 36 + 0,4

  =( 36,4 x 99 ) + ( 36 + 0,4 )

  = 3603.6         +     4

  =              3607.6

  d. 5,92 x 46 + 53 x 5,92 + 5,92

  = (5,92 x 46 ) + (53 x 5,92) + 5,92

  =    272.32     + 313,76       + 5,92

  =               586.08                + 5,92

  =                      592.

  CHÚC EM HỌC TỐT !!!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )