1 người ngồi trên xe trượt tuyết xuống 1 dốc dài 40m mất 10s khi đến chân dốc, sau đó đà trượt đưa xe đi thêm 20m nữa trên đường thẳng nằm ngang mới d

Question

1 người ngồi trên xe trượt tuyết xuống 1 dốc dài 40m mất 10s khi đến chân dốc, sau đó đà trượt đưa xe đi thêm 20m nữa trên đường thẳng nằm ngang mới dừng lại . xem các chuyển động là biến đổi đều
a) tính v tại chân dốc ? biết v lúc bắt đầu trượt = 0
b) tính a trên mỗi quãng đường
c) t chuyển động
d) vẽ đồ thị vẫn tốc – gia tốc theo t

in progress 0
Gia Bảo 8 months 2021-01-07T14:43:00+00:00 3 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-07T14:44:58+00:00

  Đáp án:

  a) Ta có: 1/2. a1.10^2=40

  <=> Gia tốc khi xe xuống dốc là a1=0,8m/s^2

  v tại chân dốc là: v=a1.t=0,8.10=8m/s

  b) xe chuyển động chậm dẫn đều trên mp ngang nên ta có:

  v^2-v0^2=2.a2.s <=> 0-8^2=2.a2.20 <=> a2 =-1,6m/s^2

  c) thời gian xe trượt chậm dần đều trên mp ngang là t2=-8/-1,6=5s

  Tổng thời gian chuyển động là: t=t1+t2=10+5=15s

  d) vẽ như đồ thị hs bậc 1 ????

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-01-07T14:45:00+00:00

  a) Gia tốc trên đoạn đường đầu: \({a_1} = \frac{{2{s_1}}}{{{t_1}^2}} = 0,8\,\,\left( {m/{s^2}} \right)\)

  Vận tốc: \({v_1} = 0,8.10 = 8\,\,\left( {m/s} \right)\)

  b) Gia tốc trên quãng đường sau: \({a_2} = \frac{{{0^2} – {v_1}^2}}{{2.{s_2}}} = \frac{{{0^2} – {8^2}}}{{2.20}} = – 1,6\,\,\left( {m/{s^2}} \right)\)

  c) Thời gian chuyển động trên đoạn đường sau: \({t_2} = \sqrt {\frac{{2{s_2}}}{{{a_2}}}} = \sqrt {\frac{{2.20}}{{1,6}}} = 5\,\,\left( s \right)\)

  0
  2021-01-07T14:45:08+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo dua xe truot tuyet các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )