1.một vật dao động điều hòa có phương trình dao động: x= 5.cos(4πt+π/3). Quãng đường vật đi được sau 0,375 s tính từ thời điểm ban đầu bằng bao nhiêu?

Question

1.một vật dao động điều hòa có phương trình dao động: x= 5.cos(4πt+π/3). Quãng đường vật đi được sau 0,375 s tính từ thời điểm ban đầu bằng bao nhiêu?
2.một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A=10cm. Trong khoảng thời gian T/3 quãng đường vật đi được nằm trong giới hạn từ

in progress 0
Khoii Minh 4 years 2020-12-12T12:47:53+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-12T12:49:50+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: 16,83cm

  Câu 2: 10cm ≤ s ≤ 17,32cm   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Chu kỳ của dao động là:

  \[T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{4\pi }} = 0,5s\]

  Quãng đường vật đi được trong 0,375s là:

  \[t = 0,375s = \frac{3}{4}T \Rightarrow s = 2A + \frac{1}{2}A + \frac{{\sqrt 3 }}{2}A = 16,83cm\]

  Câu 2: Quãng đường dài nhất vật có thể đi trong T/3 là:

  \[s = 2.\frac{{\sqrt 3 }}{2}A = \sqrt 3 A = 17,32cm\]

  Quãng đường ngắn nhất vật có thể đi trong T/3 là:

  \[s = 2.\frac{1}{2}A = A = 10cm\]

  Vậy trong T/3 quãng đường vật có thể đi nằm trong khoảng :

  \[10cm \le s \le 17,32cm\] 

  0
  2020-12-12T12:49:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 0375 là mạng gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )