1.Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh : 140,4 chiều cao :5,2. Tính thể tích hình biết chiều dài hơn chiều rộng là 1,5. 2.Một hình hộp chữ nh

Question

1.Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh : 140,4 chiều cao :5,2. Tính thể tích hình biết chiều dài hơn chiều rộng là 1,5.
2.Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy là 64 cm ,chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó biết chiều cao bằng 1/2 chiều dài

in progress 0
Trung Dũng 3 years 2021-04-06T17:33:42+00:00 3 Answers 41 views 0

Answers ( )

  1
  2021-04-06T17:35:34+00:00

  Bài 1:

  Nửa chu vi đấy là:

     $140,4:5,2=27$ (đơn vị độ dài)

  Chiều dài là:

     $(27+1,5):2=14,25$ (đơn vị độ dài)

  Chiều rộng là:

      $27-14,25=12,75$ (đơn vị độ dài)

  Thể tích hình hộp chữ nhật là:

      $12,75\times14,25\times5,2=944,775$ (đơn vị thể tích)

                  Đáp số: $944,775$ đơn vị thể tích

   Bài 2:

  Nửa chu vi đáy là:

       $64:2=32$ (cm)

  Coi chiều rộng là 1 phần thì chiều dài là 3 phần bằng nhau như thế. Tổng số phần bằng nhau là:

        $1+3=4$ (phần)

  Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

        $32:4=8$ (cm)

  Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

        $32-8=24$ (cm)

  Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

        $24:2=12$ (cm)

  Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

        $24\times8\times12=2304$ ($cm^{3}$ )

                       Đáp số: $2304$ $cm^{3}$

  0
  2021-04-06T17:35:34+00:00

  @Active Activity.

  Bài $2:$

  Nửa chu vi đáy hình hộp chữ nhật là:

  $64÷2=32 (cm)$

  Chiều rộng: $1$ phần.

  Chiều dài: $2$ phần.

  Tổng số phần bằng nhau là:

  $1+3=4 (phần)$

  Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:

  $32÷4=8 (cm)$

  Chiều dài hình hộp chữ nhật là:

  $32-8=24 (cm)$

  Chiều cao hình hộp chữ nhật là:

  $24÷2=12 (cm)$

  Thể tích hình hộp chữ nhật là:

  $24×8×12=2304 (cm³)$

  Đáp số: $2304cm³.$

  $#Nocopy.$

   

  0
  2021-04-06T17:35:45+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cách tính thể tích hình hộp chữ nhật các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )