1/Một đầu máy xe lửa có công suất 100 mã lực kéo 1 đoàn tàu chuyển động đều trong 5 phút đi được 1km. Tính lực kéo của đầu máy xe lửa? Biết 1 mã lực =

Question

1/Một đầu máy xe lửa có công suất 100 mã lực kéo 1 đoàn tàu chuyển động đều trong 5 phút đi được 1km. Tính lực kéo của đầu máy xe lửa? Biết 1 mã lực = 736 W
2/Một con ngựa với lực kéo 700N đã kéo 1 chiếc xe đi trên 1 đoạn đường 300m. Một con bò với lực kéo 600N cũng kéo chiếc xe đó đi trên đoạn đường 350m. Hỏi ngựa hay bò tốn nhiều công hơn?

in progress 0
niczorrrr 3 years 2021-01-20T12:30:56+00:00 3 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-20T12:32:48+00:00

  Đáp án:

   Câu 1:

  F = 22080J

  Câu 2:

  Công của bò và ngựa là như nhau

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  Đổi: 100 mã lực = 73600W

  Vận tốc của xe lửa là:

  \[v = \frac{s}{t} = \frac{{1000}}{{5.60}} = \frac{{10}}{3}m/s\]

  Lực kéo của đầu máy xe lửa là:

  \[P = F.v \Rightarrow F = \frac{P}{v} = \frac{{73600}}{{\frac{{10}}{3}}} = 22080N\]

  Câu 2:

  Công của ngựa là:

  \[{A_1} = {F_1}.{s_1} = 700.300 = 210000J\]

  Công của bò là:

  \[{A_2} = {F_2}.{s_2} = 600.350 = 210000J\]

  \[ \Rightarrow {A_1} = {A_2}\]

  Vậy công của bò và ngựa là như nhau

  0
  2021-01-20T12:32:50+00:00

  Đáp án:

   Câu 1. Công suất đầu kéo: P = 100.736 = 73600W

  Ta có A = P.t = 73600.5.60 = 22 080 000J

   Lực kéo F = A/s = 22080000/1000 = 22080 N

   Câu 2.

  Công ngựa kéo A = F.s = 700.300 = 210 000J

  Coong bò kéo: A’ = F’.s’ = 600.350 = 310 000J

  Vaayj công ngựa kéo bằng công bò kéo.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-01-20T12:33:01+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 1 mã lực các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )