1, I don’t have much money now, but I want to buy a house in Phu Cuong. -> If________________________________________________________________________

Question

1, I don’t have much money now, but I want to buy a house in Phu Cuong.
-> If________________________________________________________________________
2, Light pollution happens. There is a change in animals’ living patterns.
-> If______________________________________________________________________
3, The Walt Disney Studios, the famous movie company, has produced hundreds of cartoons for children.
-> Hundreds of cartoons for children______________________________________________________________
Giúp mình với>< Mơn nhìu:333

in progress 0
Thu Nguyệt 4 years 2020-10-21T05:37:50+00:00 3 Answers 256 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T05:39:49+00:00

  1 if i had much money now, i would buy a house in Phu Cuong

  2 if light pollution didn’t happen, there wouldn’t a chance in animals…

  3  Hundreds… chirden have been produced by the Walt Disney Studio, the famous movie company

  0
  2020-10-21T05:39:50+00:00

  1, I don’t have much money now, but I want to buy a house in Phu Cuong.

  -> If I have much money now, I will buy a house in Phu Cuong.

  2, Light pollution happens. There is a change in animals’ living patterns.

  -> If light pollution happens, there will be a change in animals’ living patterns.

  3, The Walt Disney Studios, the famous movie company, has produced hundreds of cartoons for children.

  -> Hundreds of cartoons for children has been produced by the Walt Disney Studios- the famous movie company.

  0
  2020-10-21T05:39:54+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo i don’t have money các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )