1. Đâu là những câu ghép chỉ quan hệ điều kiện, giả thiết — kết quả ? a. Xe Lu thô kệch, lăn từng bước chậm chạp còn Xe Ca gọn gàng, phóng nhanh vun

Question

1. Đâu là những câu ghép chỉ quan hệ điều kiện, giả thiết — kết quả ?
a. Xe Lu thô kệch, lăn từng bước chậm chạp còn Xe Ca gọn gàng, phóng nhanh vun vút.
b. Nếu Xe Lu không làm cho đường bằng phẳng thì Xe Ca cũng không thể đi qua.
c. Giá Xe Ca không buông lời chế nhạo Xe Lu thì bây giờ Xe Ca không phải xấu hổ.
2. Chép lại câu ghép chỉ quan hệ điều kiện, giả thiết — kết quả tìm được ở bài tập 1. Gạch một gạch dưới các vế câu, hai gạch dưới cặp quan hệ từ.
3. Đâu là những câu ghép chỉ quan hệ tương phản ?
a. Tuy Rùa chạy chậm nhưng Rùa vẫn về đích trước Thỏ.
b. Vì Thờn Bơn luôn nhếch mép chê bai, chế nhạo người khác nên Thờn Bơn bị méo miệng.
c. Tuy chim sâu nhỏ bé nhưng nó bắt sâu rất tài.
3.4. Chép lại các câu ghép chỉ quan hệ tương phản tìm được ở bài tập 3. Gạch một gạch dưới các vế câu, hai gạch dưới cặp quan hệ từ trong câu.

in progress 0
Khánh Gia 3 months 2021-06-28T18:23:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T18:25:18+00:00

  1. 

  Câu ghép chỉ giả thiết – kết quả: 

  Nếu Xe Lu không làm cho đường bằng phẳng thì Xe Ca cũng không thể đi qua.

  2. 

  Nếu Xe Lu không làm cho đường bằng phẳng thì Xe Ca cũng không thể đi qua.

  Vế câu: Xe Lu không làm cho đường bằng phẳng – Xe Ca cũng không thể đi qua.

  3.

  Câu ghép chỉ quan hệ tương phản ?

  – Tuy Rùa chạy chậm nhưng Rùa vẫn về đích trước Thỏ.

  – Tuy chim sâu nhỏ bé nhưng nó bắt sâu rất tài.

  4.

  Tuy Rùa chạy chậm nhưng Rùa vẫn về đích trước Thỏ.

  Tuy chim sâu nhỏ bé nhưng nó bắt sâu rất tài.

  Vế câu:

  – Rùa chạy chậm

  – Rùa vẫn về đích trước Thỏ.

  ——–

  – Chim sâu nhỏ bé 

  – Nó bắt sâu rất tài.

  0
  2021-06-28T18:25:21+00:00

  1. B

  2. Nếu Xe Lu không làm cho đường bằng phẳng thì Xe Ca cũng không thể đi qua.

  3. a, c

  4. 

  Tuy Rùa chạy chậm nhưng Rùa vẫn về đích trước Thỏ.

  Tuy chim sâu nhỏ bé nhưng nó bắt sâu rất tài.

  ** Chú thích: gạch một gạch là cặp quan hệ từ, không hạch là vế câu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )