1. Đặc điểm hình thức của câu phủ định là j? 2. Chức năng chính và khác của câu phủ định

Question

1. Đặc điểm hình thức của câu phủ định là j?
2. Chức năng chính và khác của câu phủ định

in progress 0
Nho 3 years 2021-06-11T04:16:21+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-11T04:17:55+00:00

    1 .Đặc điểm là thường có dấu hỏi chấm hoặc chấm than .

    2 . Chức năng chính là để hỏi có chức năng khác là để nghi vấn. 

         Xin ctlhn nhé

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )