1.cho tứ giác abcd.gọi g,a’ lần lượt là trọng tâm của tứ giác abcd và tam giác bcd . chứng minh rằng 3 điểm a,g,a’ thẳng hàng

Question

1.cho tứ giác abcd.gọi g,a’ lần lượt là trọng tâm của tứ giác abcd và tam giác bcd . chứng minh rằng 3 điểm a,g,a’ thẳng hàng
2.cho tứ giác lồi abcd. gọi m,n,p,q là trung điểm của ab,bc,cd,da .chứng minh 2 tam giác anp và cmq có cùng trọng tâm
giúp mk vs cần gấp bây h nha mng

0
4 years 2020-10-17T07:58:19+00:00 0 Answers 71 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )