1.Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm,AC=8cm.Kẻ đường cao AH.Tia phân giác của góc ACB cắt AB tại D,cắt AE tại E.Tính tỉ số diện tích của 2 tam giá

Question

1.Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm,AC=8cm.Kẻ đường cao AH.Tia phân giác của góc ACB cắt AB tại D,cắt AE tại E.Tính tỉ số diện tích của 2 tam giác ACD và CEH.
2.Cho 2x ²+2y ²=5xy.Tính giá trị của E=x+y/x-y.

in progress 0
Nguyệt Ánh 3 years 2021-04-25T23:56:21+00:00 1 Answers 257 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T23:57:57+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  Xét $\Delta ADC, \Delta CEH$ có:

  $\widehat{CAD}=\widehat{CHE}(=90^o)$

  $\widehat{ACD}=\widehat{ECH}$

  $\to \Delta CAD\sim\Delta CHE(g.g)$

  $\to \dfrac{S_{CAD}}{S_{CEH}}=(\dfrac{CA}{CH})^2$

  Ta có $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=10$

  $\to AH.BC=AB.AC(=2S_{ABC})\to AH=\dfrac{AB.AC}{BC}=\dfrac{24}{5}\to CH=\sqrt{AC^2-AH^2}=\dfrac{32}{5}$

  $\to \dfrac{S_{CAD}}{S_{CEH}}=\dfrac{25}{16}$

  Bài 2:

  Ta có $2x^2+2y^2=5xy$

  $\to 2x^2-5xy+2y^2=0$

  $\to (2x-y)(x-2y)=0$

  $\to 2x=y$ hoặc $2y=x$

  $\to E=\dfrac{x+2x}{x-2x}=-3$ hoặc $E=\dfrac{2y+y}{2y-y}=3$

  1-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-ab-6cm-ac-8cm-ke-duong-cao-ah-tia-phan-giac-cua-goc-acb-cat-ab

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )