1 cho biết nghĩa của các từ ” sạch ” trong các trường hợp sau và chỉ rõ từ sạch được hiểu theo nghĩa chuyển a > nhà sạch thì mát , bát sạch ngon co

Question

1 cho biết nghĩa của các từ ” sạch ” trong các trường hợp sau và chỉ rõ từ sạch được hiểu theo nghĩa chuyển
a > nhà sạch thì mát , bát sạch ngon com
b > Yến ăn mặc sạch đẹp ở nhà và ở trường
c > ttôi đã chén sạch món nộm mẹ để phần cho chị
d > đói cho sạch , rách cho thơm
e > nhà tôi đã hết sạch sành sanh gạo rồi

in progress 0
Thanh Thu 3 years 2021-06-28T06:58:17+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T06:59:50+00:00

  a, từ sạch: không có bụi bặm, rác rưởi, cáu ghét, hoặc không bị hoen ố

  b, từ sạch: không có bụi bặm, rác rưởi, cáu ghét, hoặc không bị hoen ố

  c, từ sạch: hết đi tất cả, không còn sót lại chút nào -> nghĩa chuyển

  d, Từ sạch: trong sạch, không có tính xấu -> nghĩa chuyển

  e, hết đi tất cả, không còn sót lại chút nào -> nghĩa chuyển

  0
  2021-06-28T07:00:07+00:00

   Các nghĩa của từ sạch trong mỗi câu là

     Từ  sạch trong câu đầu tiên là nhà cửa thì sạch sẽ.

     Từ sạch trong câu thứ hai có nghĩa là ăn mặc sạch sẽ,quần áo gọn gàng.

     Từ sạch trong câu thứ ba có nghĩa là đã ăn hết món nộm mà mẹ đã để phần cho chị.

    Từ sạch trong câu thứ tư có nghĩa là để rèn luyện tính tiết kiệm, không được lẵng phí đồ ăn.

    Từ sạch trong câu thứ năm có nghĩa là hết gạo .

    

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )