1) Xác định hóa trị Fe trong Fe3O4 2) Viết Phương trình phản ứng một số kim loại em biết

Question

1) Xác định hóa trị Fe trong Fe3O4
2) Viết Phương trình phản ứng một số kim loại em biết

in progress 0
Thu Hương 4 years 2021-01-03T08:40:10+00:00 3 Answers 1285 views 1

Answers ( )

  0
  2021-01-03T08:42:07+00:00

  1) $Fe_3O_4$ là một oxit kép và được xem là hỗn hợp $FeO$ và $Fe_2O_3$. $Fe$ trong hợp chất là II và III.

  Hóa trị trung bình (oxh trung bình) của $Fe$ trong hợp chất là $\dfrac{8}{3}$ (cân bằng phản ứng oxh-khử).

  2) Phương trình hóa học của một số kim loại là:

  $2Mg+O_2 \xrightarrow{t^o} 2MgO$

  $2Al + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3$

  $3Fe+2O_2 \xrightarrow{t^o} Fe_3O_4$

  $Cu+Cl_2 \xrightarrow{t^o} CuCl_2$

  $2Al + 3Cl_2 \xrightarrow{t^o}2AlCl_3$

  $Fe+HCl \to FeCl_2+H_2↑$

  $Cu+2AgNO_3 \to Cu(NO_3)_2+2Ag$

  ………………………..

  0
  2021-01-03T08:42:08+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1/ 

  $Fe_3O_4$ được coi như là hỗn hợp của $FeO$ và $Fe_2O_3$ theo tỉ lệ 1:1. Cho nên hóa trị của Fe trong hợp chất đó là có cả II và III.

  +) Hóa trị trung bình của Fe trong hợp chất trên là $\dfrac 83$

  2/ PTHH của một số kim loại là:

  $Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2$

  $Cu + 2H_2SO_4 \xrightarrow{t^o} CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$

  $3Fe+2O_2 \xrightarrow{t^o} Fe_3O_4$

  $2Al + 3Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2AlCl_3$

  $Cu + 2AgNO_3 \to Cu(NO_3)_2 + 2Ag$

  $Na+H_2O \to NaOH + \dfrac 12 H_2$

  ………………………..

  0
  2021-01-03T08:42:13+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo fe hóa trị mấy các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )