1. Xác định cấu tạo ngữ pháp của các câu sau . Tìm cụm chủ – vị để mở rộng cầu và cho biết cụm chủ – vị đó làm thành phần gì ? a . Những con ong vàng

Question

1. Xác định cấu tạo ngữ pháp của các câu sau . Tìm cụm chủ – vị để mở rộng cầu và cho biết cụm chủ – vị đó làm thành phần gì ? a . Những con ong vàng cần mẫn bay đi bay lại hút nhụy hoa . b . Cả lớp đã làm xong bài tập thầy giáo vừa ra . C. Người mẹ ấy tay không khác nào ngơi . d . Hương lúa nếp đang trổ trên cánh đồng thấm vào hồn em mỗi sáng đi đến trường . e . Bà nội đi hội Gióng về chia quà cho các cháu . g . Quyến truyện này tranh ảnh rất đẹp i . Chúng tôi cũng không nhớ nó ăn hết bao nhiêu nải chuối , gồi lá . Xác định cụm chủ vị

in progress 0
Vân Khánh 5 months 2021-04-16T22:24:31+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-16T22:26:16+00:00

  a . Những con ong vàng/ cần mẫn bay đi bay lại hút nhụy hoa

          CN                                            VN

  Cụm chủ -vị mở rộng câu làm chủ ngữ: “những con ong” là chủ ngữ, “vàng” là vị ngữ

  b . Cả lớp/ đã làm xong bài tập thầy giáo vừa ra.

        CN                VN

  Cụm chủ vị mở rộng thành phần vị ngữ: ” thầy giáo”: chủ ngữ,”vừa ra”: vị ngữ

  C. Người mẹ ấy/ tay không khác nào ngơi .

               CN                     VN

  Cụm chủ vị mở rộng thành phần vị ngữ:” tay”: chủ ngữ,”không lúc nào nghỉ ngơi”

  d . Hương lúa nếp đang trổ trên cánh đồng/ thấm vào hồn em mỗi sáng đi đến trường .

        CN                                                                           VN

   Cụm chủ vị mở rộng thành phần chủ ngữ:”hương lúa nếp”: chủ ngữ,”đang trổ trên đồng”: vị ngữ

  e . Bà nội đi hội Gióng về /chia quà cho các cháu .

             CN                                VN

  Cụm chủ vị mở rộng thành phần chủ ngữ: ” bà nội”: chủ ngữ,” Đi hôi Gióng về”: vị ngữ

  g . Quyến truyện này/ tranh ảnh rất đẹp

            CN                        VN

  CỤm chủ vị mở rộng thành phần vị ngữ:” tranh ảnh”: chủ ngữ,”rất đẹp”: vị ngữ

  i . Chúng tôi/ cũng không nhớ nó ăn hết bao nhiêu nải chuối , gồi lá

      CN                               VN

  Cụm chủ vị mở rộng thành phần vị ngữ: ” nó” chủ ngữ, “ăn hết…. gồi lá”: vị ngữ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )