1, a,Viết 4 PTHH khác nhau để điều chế NaOH ( ghi rõ điều kiện) b, Viết 4 PTHH khác nhau để điều SO2 c, Viết 7 PTHH khác nhau để điều chế CO2

Question

1, a,Viết 4 PTHH khác nhau để điều chế NaOH ( ghi rõ điều kiện)
b, Viết 4 PTHH khác nhau để điều SO2
c, Viết 7 PTHH khác nhau để điều chế CO2 ( ghi rõ điều kiện)
2, Trình bày quá trình sản xuất vôi sống ( CaO). Viết các PTHH xảy ra. So sánh ưu, nhược điểm của lò nung vôi thủ công và lò nung vôi công nghiệp.

in progress 0
Khoii Minh 3 years 2021-02-06T01:07:13+00:00 3 Answers 105 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-06T01:09:08+00:00

  Câu 1

  a)

    Phản ứng tổng thể để sản xuất xút và clo bằng điện phân là:

                      2 Na+ + 2 H2O + 2 e- → H2 + NaOH

     Phản ứng điện phân dung dịch muối ăn trong bình điện phân có màng ngăn:

                        NaCl + 2 H2O → 2 NaOH + H2 + Cl2

                       Na2CO3+Ca(OH)2→CaCO3+2NaOH

                        Na2O+H2O → NaOH

    b)   Đốt lưu huỳnh trong không khí:
                    S + O2 —> SO2
           Đốt quặng pirit sắt:
                   4FeS2 + 11O2 —> 2Fe2O3 + 8SO2
            Cho muối tác dụng với axit
                     Na2SO3 + 2HCl –> SO2 +2 NaCl + H2O
            Cho lưu huỳnh tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng:
                      S + 4H2SO4 —> 3SO2 + 4H2O

    c)

       1, CaCO3-> CaO + CO2 ( điều kiện nhiệt độ )
       2, CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O
       3, CuO+ CO -> Cu + CO2 ( nhiệt độ )
       4, CO+O2 -> CO2 (nhiệt độ )
       5, Ca(HCO3)2 + 2HCl -> CaCl2 +2CO2+ 2H2O
       6,C+O2 -> CO2 (nhiệt độ )
       7, Ca(HCO3)2 -> CaCO3 +CO2 + H2O

  Câu 2

    Ở nhiệt độ cao, từ khoảng 5000C đã bắt đầu xảy ra quá trình phân hủy nhiệt của CaCO3 và quá trình phân hủy xảy ra ào ạt ở nhiệt độ khoảng 900 đến 10000C.

                         CaCO3 → CaO + CO2

           Ưu nhược điểm

  *Lò nung vôi thủ công có nhược điểm là dung tích nhỏ, ko thu hồi dc khí cacbonic, khi vôi chín phải đợi cho vôi nguội mới dỡ vôi ra. Sau đó lặp lại quá trình sx như trước.
  * Lò nung vôi công nghiệp có nhiều ưu điểm là sx liên tục và ko gây ô nhiễm ko khí. Sau một thời gian nhất định, người ta nạp nguyên liệu( đá vôi, than) vào lò; vôi sồng dc lấy ra qua cửa ở đáy lò; khí cacbonic dc thu qua cửa phía trên của lò và được dùng để sx muối cacbonat, nước đá khô.

           Xin ctl hay nhất ( •̀ ω •́ )✧

  0
  2021-02-06T01:09:13+00:00

  Giải thích các bước giải:

   1. 

  a. \(Na+H_2O\to NaOH+\frac 12H_2\\ Na_2O+H_2O\to 2NaOH\\ 2NaCl+2H_2O\xrightarrow[\text{điện phân dung dịch}]{\text{có màng ngăn}} 2NaOH+H_2+Cl_2\\ Ca(OH)_2+Na_2CO_3\to CaCO_3+2NaOH\)

  b. \(S+O_2\xrightarrow{t^\circ} SO_2\\ Na_2SO_3+2HCl\to 2NaCl+SO_2+H_2O\\ H_2SO_3 ⇆ SO_2+H_2O\\ Na_2SO_3+H_2SO_4\to Na_2SO_4+SO_2+H_2O\)

  c.

  \(C+O_2\xrightarrow{t^\circ} CO_2\\2CO+O_2\xrightarrow{t^\circ} CO_2\\ Na_2CO_3+H_2SO_4\to Na_2SO_4+CO_2+H_2O\\ Na_2CO_3+2HCl\to 2NaCl+CO_2+H_2O\\ 4FeS_2+11O_2\xrightarrow{t^\circ} 2Fe_2O_3+8SO_2\\ 2H_2S+3O_2\xrightarrow{t^\circ} 2H_2O+2SO_2\\ CaCO_3\xrightarrow{t^\circ} CaO+CO_2\)

  2. Nguyên liệu để sản xuất canxi oxit là đá vôi

  Đầu tiên: Than hoặc nguyên liệu cháy sinh ra khí \(CO_2\) và tỏa nhiều nhiệt:

  \[C+O_2\xrightarrow{t^\circ} CO_2\]

  Tiếp theo: Nhiệt sinh ra do đốt nguyên liệu sẽ phân hủy đá vôi ở khoảng trên \(900^{\circ}\ C\):

  \[CaCO_3\xrightarrow{t^\circ} CaO+CO_2\]

  So sánh:

  So với lò thủ công thì lò công nghiệp có ưu điểm là: sản xuất trong một lần được nhiều hơn, tiết kiệm chi phí hơn, cần ít nhân công lao động hơn, không gây ô nhiễm không khí. Sau một thời gian nhất định, người ta nạp nguyên liệu vào lò; vôi sống được lấy ra qua cửa ở đáy lò; khí cacbonic được thu qua cửa phía trên của lò và được dùng để sản xuất muối cacbonat, nước đá vôi.
  Lò nung vôi thủ công có nhược điểm là: dung tích lò nhỏ, không thu hồi được khí cacbonic, khi vôi chín phải đợi cho vôi nguội mới dỡ vôi ra. Sau đó lại lặp lại quá trình sản xuất như trước.

  0
  2021-02-06T01:09:17+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo điều chế naoh trong công nghiệp các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )