x²-1-3x-3 kết quả là j =?

Question

x²-1-3x-3 kết quả là j =?

in progress 0
Delwyn 4 years 2020-10-28T20:47:36+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T20:48:44+00:00

  Đáp án:

  $x=-1;x=4$

  Giải thích các bước giải:

   $x^2-1-3x-3=0$

  $⇔x^2-3x-4=0$

  $⇔x^2+x-4x-4=0$

  $⇔x(x+1)-4(x+1)=0$

  $⇔(x+1)(x-4)=0$

  $⇔x=-1;x=4$

  0
  2020-10-28T20:49:08+00:00

  `x^2-1-3x-3`

  `=(x-1)(x+1)-3(x+1)`

  `=(x+1)(x-1-3)`

  `=(x+1)(x-4)`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )