1 + 2x – 24x -11+36x-28+37x 1-24x+x-46 solve these i need answers asap

Question

1 + 2x – 24x

-11+36x-28+37x

1-24x+x-46

solve these i need answers asap

in progress 0
Kiệt Gia 3 years 2021-08-11T12:00:06+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T12:01:11+00:00

  Answer:

  1) 1 – 22x

  2) 73x – 39

  3) – 23x – 45

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )