1/1+2 + 1/2+3 + 1/ 3+4 + …… 1/2019+2020 = …. , giúp em với ạ , mai nộp bài rùi .

Question

1/1+2 + 1/2+3 + 1/ 3+4 + …… 1/2019+2020 = …. , giúp em với ạ , mai nộp bài rùi .

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-10-14T00:54:10+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T00:55:35+00:00

  `1/1.2` + `1/2.3` + `1/ 3.4` + …… +`1/2019.2020 `

  = 1 – `1/2` + `1/2` – `1/3` + ………+ `1/2019` – `1/2020`

  = 1 – `1/2020`

  = `2020/2020` – `1/2020`

  = `1019/2020`

  XIN HAY NHẤT 

  0
  2020-10-14T00:55:35+00:00

  `1/(1.2)` + `1/(2.3)` + `1/( 3.4)` + …… +`1/(2019.2020) `

  = `1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + ………+ 1/2019 – 1/2020`

  = `1 – 1/2020`

  = `2020/2020 – 1/2020`

  = `2019/2020`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )