Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Cảnh khuya, Rằm tháng giêng. Mọi người giúp tớ huhu Chút nữa tớ làm rồi ạ TvT

Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Cảnh khuya, Rằm tháng giêng.
Mọi người giúp tớ huhu
Chút nữa tớ làm rồi ạ TvT
phat-bieu-cam-nghi-ve-mot-trong-hai-bai-tho-cua-chu-tich-ho-chi-minh-canh-khuya-ram-thang-gieng

0 thoughts on “Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Cảnh khuya, Rằm tháng giêng. Mọi người giúp tớ huhu Chút nữa tớ làm rồi ạ TvT”

Leave a Comment