Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.Giúp mik vs

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.Giúp mik vs
phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-bang-phuong-phap-nhom-hang-tu-giup-mik-vs

0 thoughts on “Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.Giúp mik vs”

 1. Đáp án:

  `(x-y-z)(x-y+z)`

  Giải thích các bước giải:

   `x^2-2xy+y^2-z^2=(x^2-2xy+y^2)-z^2`

  `=(x-y)^2-z^2`

  `=(x-y-z)(x-y+z)`

  HỌC TỐT 🙂

  Reply

Leave a Comment