Phân tích đa thức thành nhân tử: (3x-5)^2-(5x+2)^2

Phân tích đa thức thành nhân tử:
(3x-5)^2-(5x+2)^2

0 thoughts on “Phân tích đa thức thành nhân tử: (3x-5)^2-(5x+2)^2”

 1. Đáp án:

  (3x – 5)² – (5x + 2)²

  = [3x 5 (5x + 2)][3x 5 + (5x + 2)]

  = (3x 5 5x 2)(3x 5 + 5x + 2)

  = [(3x – 5x) + (-5 – 2)] . [(3x + 5x) + (-5 + 2)]

  = [2x + (7)] . [(8x + (3)]

  = (2x 7)(8x 3)

  @Yết gửi bạn nhé~~

  HỌC TỐT~~

  #NOCOPY

  #NOTHINGISIMPOSSIBLE

  Reply
 2. Giải thích các bước giải:

  $(3x-5)^2-(5x+2)^2$

  $=[3x-5- (5x+2)][3x-5+(5x+2)]$

  $=(3x-5-5x-2)(3x-5+5x+2)$

  $=(-2x-7)(8x-3)$

  $=-(2x+7)(8x-3)$

  Học tốt!!!

  Reply

Leave a Comment