Nội dung của hai câu trong bài ánh trăng của Nguyễn Duy “ Trăng cứ im phăng phắc Đủ cho ta giật mình” Giúp e vs mn

Nội dung của hai câu trong bài ánh trăng của Nguyễn Duy
“ Trăng cứ im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình”
Giúp e vs mn

0 thoughts on “Nội dung của hai câu trong bài ánh trăng của Nguyễn Duy “ Trăng cứ im phăng phắc Đủ cho ta giật mình” Giúp e vs mn”

  1. Nội dung : làm nổi bật cái tình yêu trăng , hình ảnh vầng trăng đã đanh thức con nguời , làm cho hình ảnh con người hiện lên đẹp dẽ

    $@Kate2007$

    Reply

Leave a Comment