nối

nối
noi

0 thoughts on “nối”

 1. Đáp án:

  DE . DF = DH . EF

  ED² = EH . EF

  DF² = HF . EF

  HD² = EH . HF 

  làm như vậy nha bạn

   

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment