Nhanh nhé các bạn mình cần gấp

Nhanh nhé các bạn mình cần gấp
nhanh-nhe-cac-ban-minh-can-gap

0 thoughts on “Nhanh nhé các bạn mình cần gấp”

 1. Đáp án:

  BTP?????

  nhưng thôi cứ giải

  Giải thích các bước giải:

  a)5 và5/10=53/10

  b) 215 và 4/100=21504/100

  c) 2 và 5/1000=2005/1000

  d )63 và 1/10=631/10

  e) 42 và 51/100=4251/100

  oki

  Reply
 2. a.5 và 3/10 =5×10+3=53/10

  b 215 và 4/100=215×100+4=21504/100

  c 2 và 5/1000=2×1000+5=2005/1000

  d 63 và 1/10=63×10+1=631/10

  e 42 và 51/100=42×100+51=4251/100

   

  Reply

Leave a Comment