Nhanh nha mn mik sẽ chọn câu trả lời nhanh nhất nhé

Nhanh nha mn mik sẽ chọn câu trả lời nhanh nhất nhé
nhanh-nha-mn-mik-se-chon-cau-tra-loi-nhanh-nhat-nhe

0 thoughts on “Nhanh nha mn mik sẽ chọn câu trả lời nhanh nhất nhé”

 1. a) 2 mũ 3 và 3 mũ 2

  2 mũ 3 = 8

  3 mũ 2 = 9

  => 8 < 9 nên 2 mũ 3 < 3 mũ 2

  b) 2 mũ 4 và 4 mũ 2

  2 mũ 4 = 16

  4 mũ 2 = 16

  => 16 = 16 nên 2 mũ 4 = 4 mũ 2

  c) 2 mũ 5 và 5 mũ 2

  2 mũ 5 = 32

  5 mũ 2 = 25

  => 32 > 25 nên 2 mũ 5 > 5 mũ 2

   

  d) 4 mũ 3 : 2 mũ 2 

  4 mũ 3 = (2 mũ 2)mũ 3= 2 mũ 6

  => 2 mũ 6 : 2 mũ 2 = 2 mũ 4

  Reply

Leave a Comment