người VN xưa có câu ‘trời sinh voi trời sinh cỏ’ .e hiểu câu câu chuyện đó ntn .nếu là một cộng tác viên của chương trình kế hoạch hóa gia đình em sẽ

người VN xưa có câu ‘trời sinh voi trời sinh cỏ’ .e hiểu câu câu chuyện đó ntn .nếu là một cộng tác viên của chương trình kế hoạch hóa gia đình em sẽ tư vấn j cho những ng có quan niệm trên
giúp mk vs

0 thoughts on “người VN xưa có câu ‘trời sinh voi trời sinh cỏ’ .e hiểu câu câu chuyện đó ntn .nếu là một cộng tác viên của chương trình kế hoạch hóa gia đình em sẽ”

  1. nghĩa đen:trời sinh ra loài voi chắc chắn sẽ phải sinh ra loài cỏ để giúp loài voi tồn tại.Đây chính là quy luật của tự nhiên.

    nghĩa bóng:bố mẹ sinh con ra chắc chắn sẽ biết tìm cách để tồn tại cha mẹ ko cần chăm sóc nuôi dưỡng

    Reply

Leave a Comment