ngày 10 – 10-2000 rơi vào thứ 3 hỏi ngày 10 -10 2010 rơi vào thứ mấy

ngày 10 – 10-2000 rơi vào thứ 3 hỏi ngày 10 -10 2010 rơi vào thứ mấy

0 thoughts on “ngày 10 – 10-2000 rơi vào thứ 3 hỏi ngày 10 -10 2010 rơi vào thứ mấy”

 1. Đáp án:

   Vì năm 2000, 2004, 2008 là năm nhuận 

  10 năm = 3652 ngày và = 521 tuần 5 ngày

  Thứ nào đó khi qua 1 tuần vẫn là thứ đó⇒ 10 – 10 – 2010 vào chủ nhật

  Giải thích các bước giải:

    

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ngày 10 – 10-2000 cách ngày 10 -10 2010 là 10 năm

  Mà 10 năm=365×8+366×2 ngày (vì 4 năm là 1 năm nhuận)

  =>10 năm=3652 ngày=521 tuần 5 ngày(vì 1 tuần là 7 ngày)

  Mỗi tuần qua đi là giữ nguyên thứ đó

  =>5 -10- 2010 rơi vào thứ ba

  =>10-10-2010 rơi vào chủ nhật 

  Reply

Leave a Comment