Question

Nêu ý nghĩa của phép lai phân tích trong nghiên cứu di truyền và chọn giống

Answers

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Ý nghĩa của phép lai phân tích trong nghiên cứu di truyền và chọn giống:

  + Xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội là đồng hợp tử hay dị hợp tử.Vì cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên tỉ lệ phân tích về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể có kiểu hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của cơ thể này.

  + Xác định tính trạng được 1 cặp gen alen quy định hay do nhiều cặp gen tương tác với nhau quy định

 2. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo y nghia cua phep lai phan tich các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave a Comment