Question

Nêu Nội Dung Biểu Cảm Của Bài Phò Giá Về Kinh.

Answers

  1. Nội dung: Thể hiện hào khí chiến thắng và khát vọng về 1 đất nước hòa bình, thịnh trịnh của dân tộc ta thời Trần.

    Nghệ thuật: Sử dụng thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, cô đọng hàm ý, có nhịp thơ phù hợp với tái hiện lại những chiến công dồn dập của nhân dân ta và việc bày tỏ suy nghĩ của tác giả.

    Chúc bạn học tốt

Leave a Comment