Nếu một đường cắt hai đường thẳng song song thì A,hai góc so le trong bằng nhau B,hai góc đồng vị bằng nhau C,hai góc trong cùng bằng nhauD, cả ba đá

Nếu một đường cắt hai đường thẳng song song thì
A,hai góc so le trong bằng nhau B,hai góc đồng vị bằng nhau C,hai góc trong cùng bằng nhauD, cả ba đáp án trên đều sai
neu-mot-duong-cat-hai-duong-thang-song-song-thi-a-hai-goc-so-le-trong-bang-nhau-b-hai-goc-dong-v

0 thoughts on “Nếu một đường cắt hai đường thẳng song song thì A,hai góc so le trong bằng nhau B,hai góc đồng vị bằng nhau C,hai góc trong cùng bằng nhauD, cả ba đá”

Leave a Comment