Nếu lấy 1 số có 2 chữ số nào đó chia cho 5 thì số dư lớn nhất có thể có là số nào

Nếu lấy 1 số có 2 chữ số nào đó chia cho 5 thì số dư lớn nhất có thể có là số nào

0 thoughts on “Nếu lấy 1 số có 2 chữ số nào đó chia cho 5 thì số dư lớn nhất có thể có là số nào”

 1. Đáp án:

   số dư lớn nhất có thể là số 4

  Giải thích các bước giải:

   Vì số có 2 chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và số dư luôn nhỏ hơn số chia

  => 4 là số dư lớn nhất.

  VD: 24:5=4(dư 4)

  Reply

Leave a Comment