nếu em là ông bụt em sẽ làm gì để giúp các bạn học sinh miền trung.nhanh nhé!không được sao chép.nếu không sao chép mik sẽ cho 5 sao

nếu em là ông bụt em sẽ làm gì để giúp các bạn học sinh miền trung.nhanh nhé!không được sao chép.nếu không sao chép mik sẽ cho 5 sao

0 thoughts on “nếu em là ông bụt em sẽ làm gì để giúp các bạn học sinh miền trung.nhanh nhé!không được sao chép.nếu không sao chép mik sẽ cho 5 sao”

  1.     nếu em là ông bụt em sẽ ngăn lũ và cứu trợ thức ăn cho dân cư miền trung. Em sẽ giúp đỡ họ để vượt qua khó khăn nghèo khổ, giúp cho dân chúng ở đó hết khổ cực. Khi đời sống của dân cư miền trung khổ cực, rất nhiều người rất xót, nên như vậy em sẽ giúp đỡ họ cho họ thấy được miền trung không đơn độc. Cả đất nước đều hướng về miền trung giúp đỡ, giúp cho họ vật chất, niềm tin, và thấy được là dù dân cư miền trung có khổ đến đâu thì họ không bao giờ đơn độc. Vì vậy nếu em là bụt em sẽ giúp tất cả những gì có thể cho họ, em sẽ cho họ thấy được là “chỉ cần bạn không đơn độc, bạn có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả đào núi, lấp biển”. Hướng về miền trung.

    @xin ctlhn ạ !

    Reply

Leave a Comment