nêu các dạng điệp ngữ tìm thành ngữ và giải thích 2 thành ngữ .Quê hương anh đất nước mặn đồng chua .Làng tôi nghèo đất cày lên sói đá anh với tôi đôi

nêu các dạng điệp ngữ tìm thành ngữ và giải thích 2 thành ngữ .Quê hương anh đất nước mặn đồng chua .Làng tôi nghèo đất cày lên sói đá anh với tôi đôi người xa lạ…
neu-cac-dang-diep-ngu-tim-thanh-ngu-va-giai-thich-2-thanh-ngu-que-huong-anh-dat-nuoc-man-dong-ch

0 thoughts on “nêu các dạng điệp ngữ tìm thành ngữ và giải thích 2 thành ngữ .Quê hương anh đất nước mặn đồng chua .Làng tôi nghèo đất cày lên sói đá anh với tôi đôi”

  1. – Có 3 dạng điệp ngữ: điệp ngữ vòng, điệp ngữ nối tiếp và điệp ngữ cách quãng.

    – Có 2 thành ngữ:

    + Nước mặn đồng chua: ????

    + Đất cày lên sỏi đá: ????

    Reply

Leave a Comment