Năm nay tùng 8 tuổi, bố hơn tùng 29 tuổi,hỏi năm năy tùng bao nhiêu tuổi

Năm nay tùng 8 tuổi, bố hơn tùng 29 tuổi,hỏi năm năy tùng bao nhiêu tuổi

0 thoughts on “Năm nay tùng 8 tuổi, bố hơn tùng 29 tuổi,hỏi năm năy tùng bao nhiêu tuổi”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Trường hợp 1, đề bài hỏi Tùng bao nhiêu tuổi.

  Tùng năm nay 8 tuổi.

  Trường hợp 2 : Hỏi tuổi của bố Tùng.

   Năm nay bố Tùng có số tuổi là :

      8 + 29 = 37 (tuổi)

  * Đè bài lần sau ghi rõ ra nha.

   

  Reply

Leave a Comment