Năm nay trung bình cộng số tuổi của 2 ông cháu là 39 tuổi hỏi năm nay ông bao nhiu tủi bít rằng cháo 10 tủi

Năm nay trung bình cộng số tuổi của 2 ông cháu là 39 tuổi hỏi năm nay ông bao nhiu tủi bít rằng cháo 10 tủi

0 thoughts on “Năm nay trung bình cộng số tuổi của 2 ông cháu là 39 tuổi hỏi năm nay ông bao nhiu tủi bít rằng cháo 10 tủi”

 1. tổng số tuổi của 2 ông cháu là:

    39*2=78(tuổi)

  số tuổi của ông là:

     78-10=68(tuổi)

            Đáp số:68 tuổi

  Reply
 2. Giải thích các bước giải:

  $\text{Tổng số tuổi của hai ông cháu là:}$

                 $2×39=78$ $\text{(Tuổi)}$

  $\text{Tuổi của ông hiện nay là:}$

                 $78-10=68$ $\text{(Tuổi)}$

  $\text{Đáp số: 68 tuổi}$

  Học tốt!!!

   

  Reply

Leave a Comment