(n+8) chia hết cho n

(n+8) chia hết cho n

0 thoughts on “(n+8) chia hết cho n”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   theo bài: n+8 chia hết cho n  (1)

  Ta có : n chia hết cho n        (2)

  Từ (1) và (2) => (n+8)-n chia hết cho n

                      => n+8-n chia hết cho n

                      => 8 chia hết cho n => n thuộc Ư(8)= {1,2,4,8}

       Vậy n thuộc {1,2,4,8}

  Reply

Leave a Comment