Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. a) Tính diện tích vườn rau b)Biết cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 450

Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.
a) Tính diện tích vườn rau
b)Biết cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 450 kg rau.Hỏi trên cả vườn thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

0 thoughts on “Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. a) Tính diện tích vườn rau b)Biết cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 450”

 1.    Chiều rộng của vườn rau đó là:

             120 × $\frac{2}{3}$ = 80 ( m )
  a) Diện tích vườn rau đó là:

             120 × 80 = 9600 ( m² )

  b) Cả mảnh vườn hình chữ nhật đó thu được số kg rau là:

             ( 9600 : 100 ) × 450 = 43200 ( kg )

                                               Đáp số: 43200 kg

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN

   

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng HCN đó là:

  120 × $\frac{2}{3}$ = 80 ( m )

  a,Diện tích HCN đó là: 

  $120 × 80 =9600$ (  $m^{2}$ )

  b, Trên thủa ruộng đó thu hoạch được số ki – lô – gam rau là:

            $( 9600 : 100 ) × 450 = 43200$ ( kg )

                                    Đáp số : $43200$ kg rau

  Reply

Leave a Comment